بررسی اصطلاحات ثبتی/ بخش اول

ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاك ، حفظ مالكيت مالكان و صاحبان حق نسبت به آنهااست، تا مانع از تعدي ديگران شده و مالكيت افراد ازامنيت بهره مند باشد.با مشاورین املاک امیر با مدیریت غلامرضا نجاح همراه باشید تا در این نوشتار به بررسی برخی اصطلاحات درقانون ثبت اسناد و املاک که دانستن آن برای همه ما ضروری است بپردازیم.

 املاک مجهول المالک

 املاک مجهول المالک – درقانون ثبت به املاکي اتلاق مي شود که دردفترتوزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک درخواست ثبت آن انجام نشده است و متصرفان اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود است ،همچنين مدارک عادی خريداری(قولنامه) به درخواست ثبت آنها اقدام کنند.

آگهی

آگهی نوبتی – پس ازقبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگيری از تضييع حقوق افراد، شماره ومشخصات املاک ،چهار نوبت در سال ( یکم مرداد ،یکم آبان ،یکم بهمن و یکم ارديبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود .اشخاصی که برای خود حقی قائلند می توانند تا ۹۰ روز پس ازانتشارآگهی نوبتی ،اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و تا يک ماه پس از تسليم اعتراض نيزدردادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.
آگهی تحديد(تثبیت) حدود – املاک پس ازآگهي نوبتي به منظور تثبيت حدود ،آگهي مي شوند. چنانچه مالکان مجاور و يا صاحبان حقوق ارتفاقي( حقوقي که املاک ديگربه ملک مورد ثبت دارد مانند حق عبور,آ بچک وباز کردن درو پنجره ) داشته باشند مي توانند از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديد حدود به مدت سي روز،اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم و پس ازآن نيز ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي کنند.

املاک

املاك جاري – به املاكي اتلاق مي‌شود كه سابقه ثبت دردفتراملاك نداشته باشد ،بديهي است صدور سند مالكيت برای املاك جاري وقتي امكان پذيراست كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.

املاك ثبت شده – به املاكي اتلاق مي‌شود كه دردفتراملاك سابقه ثبت دارند.

سندمالکيت المثني – وقتي كه سند مالکيت به دلائلی ازبين برود واثري ازآن باقي نماند يا گم شود، مالك مي‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك ، صدورسند مالكيت المثني را درخواست کند.

تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد – چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكان متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي صدور سند مالكيت واحد به نام خود را درخواست کند.

تجميع حدود املاكي كه سند مالكيت دارند – درمواردي كه دويا چند ملک به صورت واحد درآمده ياقطعاتي كه به هم وصل باشند مالك يا مالكان باتسليم اسناد مالكيت خود مي توانند ازاداره ثبت محل وقوع ملك ، تجميع املاك خود را درخواست کنند.این موضوع به خصوص دریکپارچه سازی قطعات کوچک زمین دربافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

افراز– چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به جداسازی  سهم خود از سايرمالكان ديگراقدام کنند.

تفكيك املاک – در صورتي که ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم شود(به ویژه  دراراضی بزرگ کشاورزی)به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفرمالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک ،همه مالکان بايستي با تفکيک موافقت کنند. بديهي است متراژهرمالک درهريک از قطعات تفکيکي با سهام وي درملک اوليه برابر است.

اخبارثبت اسناد ملکیحقوققرارداد مشارکتمشاور املاکمشاورین املاکمعامله

ثبت اسناد ملکیسند مالکیتقوانین املاکمالکمسکن امیرمشاورین املاک امیرمشاورین املاک امیر با مدیریت غلامرضا نجاح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.